viernes, 10 de febrero de 2012

Gantz: Perfect Answer (2011)

Titulo:Gantz. Perfect Answer (2011)
Alternativo:
Duracion: 0 Min

Actores
Kazunari Ninomiya
Ken'ichi Matsuyama
Yuriko Yoshitaka
Director: Shinsuke Sato

Trailer

No hay comentarios:

Publicar un comentario